frigidaire
12 مهر 1401 - 10:30

۱۲.۹۴ درصد از حجم مخازن سدهای خراسان جنوبی آب ذخیره دارند

بیرجند- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر تنها ۱۲.۹۴ درصد از حجم مخازن سدهای خراسان جنوبی آب ذخیره دارند. سعید سروری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر مخازن خراسان جنوبی تنها ۹.۸ میلیون متر مکعب آب دارد در حالی که این آمار در مدت مشابه سال قبل ۱۱.۸ میلیون مترمکعب بوده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: به عبارت دیگر می‌توان گفت که در شرایط فعلی ۱۲.۹۴ درصد مخازن سدهای خراسان جنوبی آب ذخیره دارند که یک هشدار محسوب می‌شود. سروری ادامه داد: سد زره شهرستان درمیان در حال حاضر ۵.۹۹ میلیون متر مکعب آب دارد در حالی که حجم کلی مخزن در تراز نرمال ۲۴.۱۶ میلیون متر مکعب است و در واقع تنها ۲۴.۷۹ درصد از حجم مخزن آب دارد. وی گفت: سد دره بید شهرستان طبس نیز تنها ۳.۵۷ درصد آن آب دارد و حجم کلی مخزن در تراز نرمال ۴.۲ میلیون متر مکعب است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی اظهار کرد: در مورد سد نهرین شهرستان طبس نیز تنها ۱۲.۳۵ درصد مخزن این سد آب ذخیره دارد و در واقع میزان ذخیره آن ۰.۶۰ مترمکعب است. سروری بیان کرد: سد فرخی شهرستان قائنات نیز حجم کلی مخزن آن در تراز نرمال ۸.۸۳ میلیون مترمکعب است و در حال حاضر نیز ۱.۷۸ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد. وی ادامه داد: سد کریت شهرستان طبس نیز ۳.۷۰ درصد از حجم کلی آن آب دارد که این آمار در مورد سد سیاهو شهرستان سربیشه ۵.۷۵ درصد است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یادآور شد: حجم کلی مخزن سد کریت در تراز نرمال ۷.۵۷ میلیون مترمکعب و حجم کلی مخزن سد سیاهو در تراز نرمال ۱۷.۴ میلیون مترمکعب است.
منبع: مهر
شناسه خبر: 767680